Đánh giá gMO RPG Thần Ma KOK - MCCorp

Đánh giá gMO RPG Thần Ma KOK - MCCorp

Game Review, Posted By lotus612 Jun 19, 2015 at 11:04 AM
Thần Ma KOK là một trong những sản phẩm sở hữu đầy đủ những tính năng của dòng game MMORPG trên mobile hiện nay với hệ thống lớp nhân vật, trang bị, hoạt động ingame, PK,..khá đa dạng và đặc sắc.

Thông tin chi tiết tại đây.