Amateur Surgeon 3 - Giải Phẫu Kinh Dị

Amateur Surgeon 3 - Giải Phẫu Kinh Dị

Game Trailers, Posted By Mọt Game Mar 4, 2014 at 3:26 PM
Amateur Surgeon 3 một tựa giải phẫu kinh dị bạn sẽ đóng vai 1 bác sỹ điên để có thể giải phẫu cho các bệnh nhân bằng một cách riêng. Bạn có thể sự dụng các vật dụng như dập gim , cưa , lửa v.v.. để có thể chưa trị cho bệnh nhân. Game còn có khá nhiều thử thách để bạn có thể trải nghiệm .

Link download Amteur Surgeon 3 :

iOS :http://goo.gl/GZIwRL

Android : http://goo.gl/z3O3gs
Video liên quan