Tổng hợp các thay đổi Vainglory trong Update 1.17

Tổng hợp các thay đổi Vainglory trong Update 1.17

Hướng Dẫn, Posted By lotus612 Apr 27, 2016 at 2:12 PM
Tất cả thông tin về bản Update 1.17 mới nhất game Vainglory đều có trong clip này. Bao gồm giới thiệu về 5 skins mới và các thay đổi chỉ số của tướng, item trong game.

Chi tiết: http://vainglory.gamehub.vn/