[Truyện 18+] World War Z Kỳ 30: Nga và những dấu hiệu đại dịch Zombie đầu tiên

[Truyện 18+] World War Z Kỳ 30: Nga và những dấu hiệu đại dịch Zombie đầu tiên

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Dec 5, 2015 at 11:53 AM
Mắt cô bé điên dại, khóa thẳng hướng Mặt Chuột. Tay cô bé nâng lên, và tôi nghe trong không gian tiếng rên gào xé họng. Gã gặp cô bé nửa đường tới cánh đồng. Nhẹ nhàng, gã Mặt chuột từ từ rút khẩu súng lục nấp dưới tấm áo, bình tĩnh bắn chính giữa hai mắt bé gái vô tội...

Chi tiết truyện tại đây.