[Truyện Vainglory] Celeste lore: Cơn thịnh nộ của những kẻ đeo mặt nạ

[Truyện Vainglory] Celeste lore: Cơn thịnh nộ của những kẻ đeo mặt nạ

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Nov 7, 2015 at 9:21 AM
Âm thanh thật kinh khủng. Tiếng những thanh sắt dày bị cắt ra chói điếc tai, nhấn chìm cả tiếng tim đâp mạnh từng hồi trong lồng ngực Celeste

Chi tiết truyện tại đây.