Dota 2

Dota 2

Game PC MOBA

2018-01-23
5 2 votes
Total Downloads:
459
First Release:
Jan 23, 2018
Category:
MOBA
All-Time Rating:
5/5 2 votes
  1. Nguyễn Nam
    Dota 2 là một trò chơi hành động chiến thuật thời gian thực (ARTS) được Valve Corporation phát triển, dựa theo một mod game nổi tiếng, Defense of the Ancients, từ trò chơi Warcraft III: Reign of Chaos và bản mở rộng của nó The Frozen Throne