Garena Liên Quân Mobile

Garena Liên Quân Mobile

Game moba trên di động

2016-12-07
5 1 vote
Total Downloads:
888
First Release:
Dec 7, 2016
Category:
MOBA
All-Time Rating:
5/5 1 vote
  1. Emily
    Còn mang cái tên Liên Quân Mobile, Penta Storm sở hữu gần như đầy đủ giá trị của một đại diện MOBA đích thực, không hề cắt gọt để phù hợp với nền tảng di động như các sản phẩm đi trước.