Hiệp Khách Giang Hồ Gamota

Hiệp Khách Giang Hồ Gamota

Game mobile MMORPG

2018-06-27
4.70588 17 votes
Total Downloads:
472
First Release:
Jun 27, 2018
Category:
MMO
All-Time Rating:
4.70588/5 17 votes
 1. Nguyễn Nam
  Hiếm có sản phẩm game mobile nào nhận được nhiều sự mong đợi lớn đến như thế từ cộng đồng game thủ như Hiệp Khách Giang Hồ Gamota.
  Dung Lượng:
  20MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2018/06/18/gh-kgh-1.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Hiếm có sản phẩm game mobile nào nhận được nhiều sự mong đợi lớn đến như thế từ cộng đồng game thủ như Hiệp Khách Giang Hồ Gamota.