Tru Tiên 3D Gamota

Tru Tiên 3D Gamota

Game mobile nhập vai

2017-05-22
4.58824 17 votes
Total Downloads:
1,331
First Release:
May 22, 2017
Category:
RPG
All-Time Rating:
4.58824/5 17 votes
 1. Emily
  Không còn là tin đồn nữa, Gamota đã lên tiếng xác nhận chính thức phát hành Tru Tiên 3D phiên bản chuẩn chỉnh của Perfect World tại Việt Nam.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2017/05/22/gamehub-TT3D-Gamota-phat-hanh-tai-VN-7.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Không còn là tin đồn nữa, Gamota đã lên tiếng xác nhận chính thức phát hành Tru Tiên 3D phiên bản chuẩn chỉnh của Perfect World tại Việt Nam.