Vương Quốc Kiến - Gamota

Vương Quốc Kiến - Gamota

Game mobile mmo

2022-12-20
4 1 vote
Total Downloads:
195
First Release:
02/12/2022
Category:
Chiến Thuật
All-Time Rating:
4/5 1 vote
 1. Phiêu Vũ
  Đến với Vương Quốc Kiến, bạn sẽ được hòa mình vào một thế giới côn trùng đầy mới lạ, nơi bạn được hóa thân thành những chú kiến tí hon, có nhiệm vụ xây dựng tổ kiến, tìm kiếm thức ăn, huấn luyện kiến lính, bảo vệ Kiến Chúa và phát triển vương quốc của chính mình.
  Dung Lượng:
  500MB
  Ảnh Cover:
  https://static.gamehub.vn/img/files/2022/12/07/gamehubvn-vuong-quoc-kien.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Đến với Vương Quốc Kiến, bạn sẽ được hòa mình vào một thế giới côn trùng đầy mới lạ, nơi bạn được hóa thân thành những chú kiến tí hon, có nhiệm vụ xây dựng tổ kiến, tìm kiếm thức ăn, huấn luyện kiến lính, bảo vệ Kiến Chúa và phát triển vương quốc của chính mình.