Hitman 3 được miễn phí "ngẫu nhiên" màn chơi

Yaezakura
 1. Người chơi có thể trải nghiệm miễn phí các màn chơi trong Hitman 3 môt cách ngẫu nhiên sau khi mua gói Starter mới.

  [​IMG]


  Hitman 3 đang bán gói starter miễn phí, cho phép người chơi trải nghiệm các nhiệm vụ đầu game. Hitman 1Hitman 2 đều có gói starter, nhưng điểm khác biệt của gói starter Hitman 3 là người chơi có thể lựa chọn các nội dung miễn phí trong cả ba phần game.

  Gói starter Hitman 3 hiện đã xuất hiện trong cửa hàng và sẽ vĩnh viễn cung cấp quyền truy cập vào cấp độ đào tạo của Cơ sở ICA. Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, người chơi có thể làm nhiệm vụ Dubai trong Hitman 3 và nhiệm vụ Vịnh Hawke trong Hitman 2.


  Các nhiệm vụ sẽ thay đổi theo vòng thời gian nhất định như được giải thích trên trang web chính thức: “Chúng tôi sẽ bổ sung nội dung miễn phí từ World of Assassination trong thời gian giới hạn. Cho dù đó là nhiệm vụ đầy đủ hay Elusive Target, sẽ có những thách thức mới đang chờ bạn." Tất cả nội dung trong gói starter sẽ được mở miễn phí trong khoảng thời gian trên đối với người chơi sở hữu Hitman 3.

  Nếu đã sở hữu Hitman 1 hoặc 2, người chơi cũng có thể tải tất cả các cấp độ miễn phí vào gói starter mới để có thể trải nghiệm các nâng cấp đồ họa của Hitman 3.

  [​IMG]


Share This Page

Tin mới nhất