1010! - Game xếp hình đến chết - iOS/Android

1010! - Game xếp hình đến chết - iOS/Android

Game Review, Posted By lotus612 Apr 17, 2015 at 9:01 AM
Gợi lại ký ức thân thương game 4 nút xếp hình Tetris cùng 1010! Tuy nhiên ngườ chơi sẽ không bị xoắn quẩy trước những khối hình liên tục rơi xuống mà có hàng giờ để ngâm cứu chiến thuật xếp hình thích hợp!

Tải game phiên bản iOS/Android tại đây: