AltKeyboard 2 (iOS 7) - bàn phím mở rộng với nhiều chức năng hay

AltKeyboard 2 (iOS 7) - bàn phím mở rộng với nhiều chức năng hay

Cydia Tweaks, Posted By King May 30, 2014 at 6:18 PM
AltKeyboard 2 là tweak Cydia cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép thêm nhiều tính năng hay vào bàn phím mặc định máy.
Video liên quan