AppDye - Thay đổi màu chủ đạo toàn hệ thống

AppDye - Thay đổi màu chủ đạo toàn hệ thống

Cydia Tweaks, Posted By King Jun 18, 2014 at 4:02 PM
AppDye là tweak hay có khả năng thay đổi màu cho toàn hệ thống trên hệ điều hành iOS đã jb
Video liên quan