AYA - Game kinh dị thuần Việt cho Halloween 2015 - iOS

AYA - Game kinh dị thuần Việt cho Halloween 2015 - iOS

Game Trailers, Posted By lotus612 Sep 30, 2015 at 3:17 PM
Aya đưa người chơi sải bước cùng cô gái cùng tên, người mang linh hồn bị ác quỷ Satan ám ảnh. Cô bị đẩy vào những cơn ác mộng nơi mình giam giữ trong những mê cung u ám không ánh sáng, với vô vàn thực thể lẩn khuất khắp nơi....

Thông tin chi tiết tại đây.