Bản tin Game PC tuần 3 tháng 11/2016

Bản tin Game PC tuần 3 tháng 11/2016

Bản tin GameHub, Posted By d.xuan92 Nov 19, 2016 at 10:33 AM
Cập nhật các tin tức game trên PC nổi bật và nóng nhất trên thế giới trong tuần qua: WarCraft 4, Left 4 Dead, DARQ, Far Cry: Blood Dragon