BarrelRoll - hiệu ứng quay màn hình

BarrelRoll - hiệu ứng quay màn hình

Cydia Tweaks, Posted By King Jun 1, 2014 at 9:45 PM
BarrelRoll là tweak Cydia cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép tạo hiệu ứng xoay màn hình khi lắc máy.
Video liên quan