BattSaver - tiết kiệm pin hiệu quả cho những máy iOS 7

BattSaver - tiết kiệm pin hiệu quả cho những máy iOS 7

Cydia Tweaks, Posted By Red Rose Mar 20, 2014 at 11:43 AM
BattSaver là 1 tweak cho các máy iOS 7 đã jailbreak, giúp tiết kiệm pin rất hiệu quả
Video liên quan