Các tweak cần thiết trong Cydia cho FW 7.1.2 mới JB

Các tweak cần thiết trong Cydia cho FW 7.1.2 mới JB

Cydia Tweaks, Posted By King Jul 3, 2014 at 3:50 PM
Các Tweak phù hợp 7.1.2

Alkaline, 1.3 Modmyi. Theme cho Statusbar.
All Mail Actions, 1.0-3 BigBoss. Thêm nút Mark All, Move All và Archive All trong Mail khi nhấn Edit.
AppETA, 1.1 Cydia.vn. Xem ngày giờ cài apps/tweaks.
AppList, 1.5.8 BigBoss. Install kèm thêm các AppList khi cài Auxo 2.
AppLocker, 2.2.6 Cydia.vn. Khoá app bằng passcode.
AppTray, 1.2.1 Cydia.vn. Thêm các icon của app để mở nhanh trong NotificationCenter.
Auxo 2 (iOS 7), Cydia.vn. Tuỳ chỉnh cho Switcher, Multi-Center, và Hot Corner.
Barrel, 1.7.4.0-1 Cydia.vn. Hiệu ứng chuyển trang cho Springboard.
BioProtect, 1,3-189 Cydia.vn. Mở app bằng Touch ID. Không cài nếu đã cài BioLockdown có cùng tác dụng.
biteSMS 8, 8.2 Cydia.vn. Ứng dụng thay thế Text.app.
Button4Phone, 1.0-5 BigBoss. Làm tròn phím số gọi, thêm 2 icon + (add) và - (delete). Không cài chung với HandyPhone.
BytaFont 2, 2.1.4 ModMyi. Font chữ thay cho font hệ thống.
CallBar, 2.3-480 Cydia.vn. Điều khiển cuộc gọi trên thanh banner.
CCControls, 1.2 Modmyi. Tạo nút Toggles cho ControlCenter. Chỉ cài một loại CC.
CCQuick Pro, 1.3-5 Cydia.vn. Tạo nút Toggles cho ControlCenter.
CCSettings, 0.0.5-41 BigBoss. Tạo nút Toggles cho ControlCenter.
CCToggles, 0.2.1 BigBoss. Tạo nút Toggles cho ControlCenter.
Clean Master, 1.1 BigBoss. Icon dọn dẹp rác, giải phóng RAM.
Copic, 3.3 Cydia.vn. Thêm hình trong danh bạ. Nhấn Active sau khi install.
DateCarrier, 1.0.1 BigBoss. Thay ngày tháng cho tên nhà mạng trên StatusBar.
HiddenSettings7, 0.1-6 BigBoss. Hiện các Settings ẩn trong Settings.
Five Icon Dock (iOS7), 1.0 Cydia.vn. 5 icon cho thanh Dock.
FlipControlCenter, 1.0 BigBoss. Tuỳ chỉnh cho ControlCenter.
iCaughtU, 2.3.3-1 BigBoss. Chụp hình định vị khi bị mất máy, chống tắt máy.
iKeywi 2 2.0.3-3 xSellize. Bàn phím 5 hàng cho iPhone.
Lockify Pro, 1.4-2 Cydia.vn. Tuỳ chỉnh thay đổi cho LockScreen.
quicklock46, 0.0.1-18 Cydia.vn. Tạo icon tắt nhanh trong Springboard.
SmartTap, 0.2-55 Cydia.vn. Gõ hai lần để mở máy.
Virtual Home, 1.3-1 BigBoss. Thêm nhiều chức năng cho nút Touch ID.
Video liên quan