CameraTweak 2 (iOS 7) - thêm nhiều tính năng nâng cao khi chụp ảnh cho máy iOS 7

CameraTweak 2 (iOS 7) - thêm nhiều tính năng nâng cao khi chụp ảnh cho máy iOS 7

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 10, 2014 at 3:51 PM
CameraTweak 2 (iOS 7) cho phép người dùng thêm nhiều tính năng nâng cao khi chụp ảnh cho máy iPhone, iPad, iPod chạy iOS 7.
Video liên quan