Chơi game gì tuần này? (từ 1/8 - 7/8)

Chơi game gì tuần này? (từ 1/8 - 7/8)

Bản tin GameHub, Posted By kemlanh1810 Aug 3, 2016 at 4:38 PM
Các tựa game thú vị của tuần gồm: MU Origin, Snakebird, Battlefleet Gothic: Leviathan, Galaxy Reavers.