Chơi game gì tuần này?(từ 22/2 - 28/2)

Chơi game gì tuần này?(từ 22/2 - 28/2)

Bản tin GameHub, Posted By lotus612 Feb 27, 2016 at 10:32 AM
Các tựa game thú vị của tuần gồm: Taichi Panda, Red, Angry Birds Action, Monster Avenue, Stellar Wanderer, Evo Explores, Dawn of Gods.

Link game: