Chơi game gì tuần này? (từ 24/5 - 31/5)

Chơi game gì tuần này? (từ 24/5 - 31/5)

Bản tin GameHub, Posted By lotus612 May 30, 2015 at 2:51 PM
Các tựa game thú vị của tuần bao gồm: Rival Kingdoms Age of Ruin, Stan Lee’s Hero Command, Dead Eyes, EvoCreo, Til Morning’s Light.

Thông tin chi tiết và link tải game tại đây.