Circlet - Đổi biểu tượng trên thanh thông báo - AppStoreVn

Circlet - Đổi biểu tượng trên thanh thông báo - AppStoreVn

Cydia Tweaks, Posted By King May 21, 2014 at 9:16 AM
Circlet là tweak Cydia cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép thay đổ biểu tượng pin, wifi, 3G... trên thanh thông báo.
Video liên quan