Đánh giá game Eternity Warriors 4 - Glu Games

Đánh giá game Eternity Warriors 4 - Glu Games

Đánh Giá, Posted By lotus612 Nov 6, 2015 at 10:34 AM
Eternity Warriors 4 sẽ nhanh chóng thu hút được bạn nhờ đồ họa tuyệt đỉnh và lối chơi đơn giản dễ nắm bắt.

Chi tiết tại đây.