Đánh giá game Implosion - Rayak

Đánh giá game Implosion - Rayak

Game Review, Posted By emily1 Apr 22, 2015 at 2:14 PM
Mỗi chiêu thức tấn sát, mỗi đòn thế bạo tàn, người chơi sẽ thấy sức mạnh và nhịp độ điên loạn hàng nhất của Implosion...

Thông tin chi tiết tại đây.