Đánh giá game phiêu lưu giải đố Valiant Hearts: The Great War

Đánh giá game phiêu lưu giải đố Valiant Hearts: The Great War

Game Review, Posted By lotus612 May 19, 2015 at 9:46 AM
Valiant Hearts: The Great War kể lại hành trình của năm con người những tưởng không quen biết, nhưng vì một mục đích cao cả mà đã chung tay kết nối hai nửa trái tim xa cách bởi những cuộc chiến lạnh lùng vô cảm...

Thông tin chi tiết tại đây.