Đánh giá gMO Độc bá Võ lâm - VTC Mobile

Đánh giá gMO Độc bá Võ lâm - VTC Mobile

Game Review, Posted By lotus612 Jul 10, 2015 at 9:02 AM
Với những ai từng là fan của ‘anh cả’ Cửu Âm Chân Kinh, hẳn sẽ rất bất ngờ và thích thú khi lại thấy hệ thống Never Logout ‘hiếm có’ lại tái xuất ở ĐBVL. Hệ thống cho phép nhân vật auto tự luyện công, tương tác, buôn bán trong game ngay cả khi người chơi đã thoát game...

Thông tin chi tiết tại đây.