Đánh giá gMO Quỷ Kiếm 3D (World of Darkness)

Đánh giá gMO Quỷ Kiếm 3D (World of Darkness)

Game Review, Posted By lotus612 Apr 21, 2015 at 10:52 AM
Với cơ chế chiến đấu chặt chém thỏa thích như của Quỷ Kiếm 3D thì khá dễ để hấp dẫn game thủ. Chưa kể đến sự đa dạng trong cách xây dựng nhân vật trong game thì Quỷ Kiếm 3D xứng đáng để bạn bỏ thời gian trải nghiệm trong thời gian này.

Thông tin chi tiết tại đây.