Đánh giá gMO thẻ bài Magic Online - MCCorp

Đánh giá gMO thẻ bài Magic Online - MCCorp

Game Review, Posted By lotus612 Jun 17, 2015 at 11:22 AM
Trong gMO Magic Online, người chơi sẽ ngỡ ngàng trước muôn vàn tính năng có thể sử dụng để gia tăng sức mạnh cho thẻ tướng. Nhưng đáng chú ý nhất là hai hệ thống: Chuyển Sinh và Trang Bị!

Thông tin chi tiết tại đây.