Đánh giá gMO Tiểu Quyền Vương - Gamota

Đánh giá gMO Tiểu Quyền Vương - Gamota

Game Review, Posted By lotus612 Apr 23, 2015 at 1:46 PM
Tiểu Quyền Vương mang trong mình cơ chế chiến đấu rất vui nhộn, cùng hình ảnh bắt mắt của các nhân vật nổi tiếng trong các tập truyện manga/anime tới từ Nhật Bản.

Thông tin chi tiết tại đây.