Đập hộp bộ Final Fantasy VII Remake Deluxe Edition - 2 triệu liệu có đắt? (FF7 Remake Unboxing)

Đập hộp bộ Final Fantasy VII Remake Deluxe Edition - 2 triệu liệu có đắt? (FF7 Remake Unboxing)

Bản tin GameHub, Posted By duyhard Apr 14, 2020 at 8:39 AM
Theo bạn, một bộ game với giá hơn 2 triệu VND như thế này là đắt hay rẻ?

GameHub.vn - Cổng thông tin chuyên biệt về game mobile
Homepage: http://gamehub.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/gamehub.vn
Email: contact@gamehub.vn