Deeply Absurd Chain - Xếp hình tiến hóa gây nghiện - iOS/Android

Deeply Absurd Chain - Xếp hình tiến hóa gây nghiện - iOS/Android

Game Review, Posted By lotus612 Mar 24, 2015 at 9:34 AM
Đắm mình trong chuỗi tiến hòa đầy sáng tạo, không ngừng nghỉ trong tựa game xếp hình Deeply Absurd Chain cực chất này!

Tải game phiên bản iOS tại:


Tải game phiên bản Android tại: