Điểm tin Game Bắn súng/Hành động - Số 28

Điểm tin Game Bắn súng/Hành động - Số 28

Bản tin GameHub, Posted By kemlanh1810 May 13, 2016 at 4:14 PM
Thông tin chi tiết và link tải các game trong clip: Exile, Assassin's Creed Identity, Shadow Fight 3, The Lego Movie, Gangfort.