Điểm tin Game Casual - Số 20

Điểm tin Game Casual - Số 20

Bản tin GameHub, Posted By lotus612 Oct 28, 2015 at 9:53 AM
Cập nhật những game Casual mới và hot nhất trong clip, và tải ngay game bạn yêu thích tại đây: Minions Paradise, Sonic Dash 2: Sonic Boom, Ghosts of Memories, Lara Croft: Relic Run