Điểm tin Game Casual - Số 45

Điểm tin Game Casual - Số 45

Bản tin GameHub, Posted By lotus612 May 25, 2016 at 10:51 AM
Thông tin chi tiết và link tải các game trong clip: Bagra, Candy Crush Saga, Sea Hero Quest, Pokemon Trading Card, Bejeweled Stars.