Điểm tin Game Casual - Số 56

Điểm tin Game Casual - Số 56

Bản tin GameHub, Posted By d.xuan92 Oct 30, 2016 at 9:57 AM
Cập nhật các tin tức về thể loại game casual dành cho thiết bị di động trên toàn thế giới trong những ngày gần đây.
Thông tin chi tiết và link tải các game trong clip: Framed 2, Solid Soccer, Call Of Duty: Siege, Mr. Jump, Plants vs Zombies Heros