Điểm tin Game PC tuần 3 tháng 7/2017

Điểm tin Game PC tuần 3 tháng 7/2017

Bản tin GameHub, Posted By leco94 Jul 26, 2017 at 5:53 PM
Dragon Ball: FighterZ, Fist Of The North Star, Pokemon, Minecraft, Hello Neighbor là những cái tên có mặt trong bản tin lần này.