Dotello - Xếp ô màu cùng bạn gái - iOS/Android

Dotello - Xếp ô màu cùng bạn gái - iOS/Android

Game Review, Posted By lotus612 Mar 18, 2015 at 8:58 AM
Cùng bạn gái dễ thương trải nghiệm tựa game đầy màu sắc Dotello - một mini game nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy thử thách cân não.

Tải game phiên bản iOS tại đây:


Tải game phiên bản Android tại đây: