Flesky - thay đổi bàn phím ảo cho các máy iOS

Flesky - thay đổi bàn phím ảo cho các máy iOS

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 14, 2014 at 6:14 PM
Flesky cho phép người dùng thay đổi bàn phím ảo cho các máy iOS trên các ứng dụng nhắn tin, danh bạ, trình duyệt...
Video liên quan