Giới thiệu game MOBA thủ thành Breach TD

Giới thiệu game MOBA thủ thành Breach TD

Game Review, Posted By lotus612 Jun 15, 2015 at 11:36 AM
Breach TD không phải là một tựa game thủ thành truyền thống mà bạn vẫn thấy tràn ngập trên những kho tải ngày nay. Mà ngay khi hòa nhập vào game, bạn sẽ có cơ hội cảm nhận một tựa game vận dụng những yếu tố đặc sắc của cả Tower Defense lẫn MOBA.

Thông tin chi tiết và link tải game tại đây.