Giới thiệu nhân vật Quyền Vương Huyền Thoại: Kiếm Thánh Ell Blue

Giới thiệu nhân vật Quyền Vương Huyền Thoại: Kiếm Thánh Ell Blue

Game Trailers, Posted By lotus612 Nov 2, 2015 at 5:23 PM
Cùng nghía qua những hình ảnh đầu tiên về nhân vật Kiếm Thánh: Ell Blue trong tựa gMO Quyền Vương Huyền Thoại sắp ra mắt bởi VNG.

Chi tiết về game tại đây.