Glorkian Warrior: Trials Of Glork - Bắn Ruồi thế hệ mới

Glorkian Warrior: Trials Of Glork - Bắn Ruồi thế hệ mới

Game Trailers, Posted By Red Rose Mar 21, 2014 at 9:33 PM
Glorkian Warrior: Trials Of Glork tựa game bắn ruồi huyền thoại sẽ được sống lại trên hệ điều hành iOS.

Link download Glorkian Warrior: Trials Of Glork

Download iOS : http://goo.gl/ZP7HA7
Video liên quan