Gridlock 2.0 - sắp xếp icon trên Springboard theo ý muốn

Gridlock 2.0 - sắp xếp icon trên Springboard theo ý muốn

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 10, 2014 at 3:51 PM
Gridlock 2.0 là 1 tweak cho phép người dùng sắp xếp icon trên Springboard theo ý muốn.
Video liên quan