Hướng dẫn thay đổi thông báo Pin Yếu trên iPhone bằng iFile

Hướng dẫn thay đổi thông báo Pin Yếu trên iPhone bằng iFile

AppStoreVn, Posted By King Jun 25, 2014 at 4:18 PM
Yêu cầu: Máy đã jailbreak và đã cài đặt iFile (down trên Cydia.vn)

Mở iFile và vào theo đường dẫn: /System/Library/CoreServices/SpringBoard.app
Chọn English.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh, vi.lproj nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.
Chọn SpringBoard.strings và mở bằng Property List Viewer (Bảng đặc tính)
Bây giờ sẽ thấy có 2 cột. Nhìn vào cột bên tay trái, tìm LOW_BATT_MSG... - LOW_BATT_TITLE -LOW_DISK_SPACE_DISSMISS... (3 dòng liền nhau)
Sửa 3 dòng đó tùy ý, nhưng ko nên để dài quá, dễ bị lỗi
Cuối cùng nhấn Done ở góc trên bên phải, thoát iFile và Resping
Video liên quan