IfFound - thêm thông tin chủ máy ở màn hình khóa - AppStoreVn

IfFound - thêm thông tin chủ máy ở màn hình khóa - AppStoreVn

Cydia Tweaks, Posted By King May 21, 2014 at 9:16 AM
App IfFound là tweak Cydia cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép hiện thông tin chủ nhân ở màn hình khóa, để lỡ bạn mất điện thoại thì người nhặt được còn biết đường trả.
Video liên quan