iFile - quản lý file cho những máy iPhone/iPad/iPod

iFile - quản lý file cho những máy iPhone/iPad/iPod

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 5, 2014 at 1:56 PM
iFile là 1 tweak cho phép người dùng quản lý file cho những máy iPhone/iPad/iPod.
khỉ con likes this.
Video liên quan