Infinidock - tùy biến thanh dock cho các máy iOS

Infinidock - tùy biến thanh dock cho các máy iOS

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 10, 2014 at 3:52 PM
Infinidock là 1 tweak Cydia cho các máy iPhone/iPad/iPod, giúp người dùng tùy biến thanh dock như thêm vô hạn biểu tượng, thêm nhiều trang cho thanh dock.
Video liên quan