Infinifolders - tùy biến không giới hạn cho thư mục trên các máy iOS

Infinifolders - tùy biến không giới hạn cho thư mục trên các máy iOS

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 14, 2014 at 6:15 PM
Infinifolders là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép người dùng tùy biến không giới hạn cho thư mục trên các máy iOS.
Video liên quan