Kiếm Vũ Mobi VNG đã thuyết phục BTV Gamehub.vn như thế nào?

Kiếm Vũ Mobi VNG đã thuyết phục BTV Gamehub.vn như thế nào?

Game Review, Posted By leco94 Sep 23, 2017 at 9:12 AM
Kiếm Vũ Mobi VNG – Chuyến hành quân lịch sử từ nền tảng Web sang Mobile!

Trang chủ: http://kiemvumobi.360game.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/kiemvumobi.360game.vn/